Search form

San Juan 15:16

16Iya' ai'huijf'epolhuo'. Imanc' a'i caƚ'huijf'e iya'. Camilhuo': Nimetsaicopolhuo' aixanuc'. Caxpic'e tonƚeƚe. To al c'a c'ec tipammaispa toƚta'a tipammaitolhuo' imanc'. Iƚe al c'a lonƚ'eyacu tipanehuo. Imanc' aixanuc'. Limetsaijma naitsi iya'. Toƚta'a cai'Ailli' tepi'i'molhuo' loƚsahue'eyacu.