Search form

San Juan 15:26

26’Pe lopa'a cai'Ailli' jiƚpe tipa'a Notoc'iyacolhuo', iƚque cal Espíritu Santo nonespa al ƚinca. Iƚque co'huayoya ma le'a ȽanDios. Iya' cumme'e'molhuo' pe loƚmana'. Ticuaiyunni fa'a li'a ƚamats' iƚque aƚnesco'ma iya'.