Search form

San Juan 16:15

15Ma to li'ejma', lipicuejma', limane cai'Ailli', ma' anuli iya' lai'ejma', laipicuejma', laimane. Toƚiya joupa aimipolhuo': “Iƚque cal Espíritu aiminescoyacoxi. Ma le'a aƚnesco'ma iya' lai'ejma', laipicuejma', laimane.”