Search form

San Juan 16:22

22’Toƚta'a loluyalaicoyacu imanc'. Itsiya toƚhuotsoyi, toƚsueƚcoyi. Caxingona'molhuo'. Jiƚpe litine tixoj'ma cunlata. Ailopa'a naiƚonc'e'eyacolhuo' iƚe ƚoƚpixojma cata.