Search form

San Juan 17:24

24’Mai'Ailli', ai'a tilajm'ma li'a ƚamats', ima' aƚ'ay capic'a, aƚpaxnepa, alimetsaicopa. Itsiya caxahue'ehuo' totoc'itsola' laixanuc', iƚne lalapi'ipa. Camihuo': Aipic'a ticuaitsa jiƚpiya, timajnta pe laifpa'a. Aƚsinƚa' ma to li'ipa. Aƚsintsonga' anuli iya' cai'Ailli'.