Search form

San Juan 17:5

5Ai'a tilajm'ma li'a ƚamats' aƚmana' anuli. Ailopa'a caƚ'onƚcosponga'. Itsiya' mai'Ailli', lapenufnaƚa' jiƚpiya pe lofpa'a. Jiƚpiya aƚmajnta anuli. Ti'iƚa' ma to li'ipa ai'a tilajm'ma li'a ƚamats'.