Search form

San Juan 18:10

10Simón Pedro itaic' li'espada. Ipa'a'ma, ixcai'e'ma ƚimozo cal cuecaj ca'ailli'. Nulemma etec'e'e'ma lix'mas al c'a camane. Iƚque cal mozo cuftine Malco.