Search form

San Juan 18:11

11Jesús icuxe'e'ma Pedro, timi:

―To'huejnaƚa' lo'espada. Cai'Ailli' joupa ixpic'epa toƚta'a laifnuyaicoya. ¿Te ma iya' catets'i'ma iƚque lixpic'ejma'? Ma cateƚco'ma.