Search form

San Juan 20:30

30Mipa'a fa'a li'a ƚamats' Jesús imuc'i'mola' ts'ilihuequi al cueca' li'epa. Toƚta'a imuc'i'mola' ma ȽanDios ƚummepa. Jifa'a aiquiniƚi jahuay iƚta'a li'epa Jesús, ma le'a huata.