Search form

San Juan 20:31

31Ƚataiquí liniƚiya fa'a timuc'ilhuo' naitsi Jesús, iƚque cal Cristo, ma' i'Hua ȽanDios. Tolapenufle iƚta'a lataiqui', toƚ'huaiyijm'me iƚque Jesús. Toƚta'a tepi'im'molhuo' loƚpitine aimijouya.