Search form

San Juan 21:16

16Jesús icuis'econa'ma, timi:

―Simón, ima' i'hua Jonás, ¿te aƚ'ay capic'a?

Pedro italai'e'e'ma, timi:

―Mai'ailli', ima' oxina' aƚejmalepá.

Timi:

―To'etsola' cuenna laimot'ƚ.