Search form

San Juan 21:20

20Pedro ehuelojm'ma lixpula', ixim'ma ƚocuena ts'ihuequi Jesús i'huanc'e. Iƚque ts'ihuequi Jesús ƚi'epa capic'a juaiconapa. Iƚe lipuqui' lixmoco'me iƚque iƚoc'huaipa Jesús, icuis'epa: “Mai'ailli', ¿naitsi nocuyaco'?”