Search form

San Juan 21:23

23Lijou'ma lapimaye, iƚne naihuejpá Jesús, tinesyi: “Ƚapima pe Jesús ƚo'epa capic'a juaiconapa, iƚque aimimaya”. Jesús a'i toƚta'a limipa Pedro. Imipa: “Ja'ni iya' aipic'a tipanenni iƚque, ja'ni cacuaiconanni caxim'ma tipa'a, ¿te cofcuaya ima'? Ma' iya' caxpic'e te loyaicoya iƚque.”