Search form

San Juan 21:24

24Ts'ihuequi Jesús, iƚque pe Jesús ƚi'epa capic'a juaiconapa, ma' iƚque tu'ilhuo' te ts'i'ic' li'ipa, iniƚpa fa'a. Iniƚpa al ƚinca, toƚta'a aƚsina' illanc'.