Search form

San Juan 3:29

29Temaneƚa' ƚamijcano tipa'a ƚiƚejmale. Ma le'a ƚamijcano ƚamaneya tileco'ma ƚipeno. Ƚiƚejmale titoc'i'ma tiquimf'e, tixoqui queta ticueca lonespa. Itsiya iya' aƚ'onƚiconno iƚque ƚiƚejmale. Iya' tixoqui neta nulemma.