Search form

San Juan 3:36

36Cal xans nepenufpa ƚi'Hua ȽanDios ma tipa'a al ts'e lipitine aimijouya. Naitsi natets'ipa ƚi'Hua ȽanDios ailopa'a al ts'e lipitine. Ma mi'hua metets'i ƚi'Hua ȽanDios, maƚque ȽanDios tixtu'hua, titeƚ'mi'ma.