Search form

San Juan 4:10

10Jesús timi:

―Ima' aicoxina' naitsi iya'. Jouc'a aicoxina' te ts'i'ic' iƚe lapi'iyacola' ȽanDios lan xanuc'. Ja'ni coƚa' oxina', aƚsahue'e'ma iya' cuhui'itso' coja'. Iya' cuhui'i'mo' al c'a caja' lainupa.