Search form

San Juan 4:46

46Mipa'a Jesús al distrito Galilea i'huacona'ma Caná, jiƚpiya petsi lipai'ihuo'ma laja', i'ipa vino. Jiƚpe Caná tipa'a anuli cal xans, ts'ipenic' cal rey, ƚi'hua textafque. Iƚque ƚafcuana tipa'a liƚya' Capernaum, maƚpe al distrito Galilea.