Search form

San Juan 4:47

47Ts'ipenic' icuejpa Jesús ailopa'a Judea, joupa icuaiconata Galilea, i'hua'ma, i'huajcotsi Jesús, ixahue'etsi ti'huaƚa' liƚya' Capernaum, tixaƚ'meta ƚi'hua, iƚque tima'ma.