Search form

San Juan 5:18

18Lan judío xonca ixtulenca toƚta'a linesma Jesús. Icua'me: “Iƚque Jesús ti'ay quixcay, ti'ay canic' litine conxajya. Ti'ay xonca lixcay, tinesqui: ȽanDios ai'Ailli'. Ma' ti'onƚiyoxi ȽanDios.”

Xonca tehueyi te co'iya mima'ayacu.