Search form

San Juan 5:20

20Iya' i'Hua ȽanDios, iƚque cai'Ailli' aƚ'ay capic'a, aƚmuc'i jahuay lo'epa. Tijouƚa' aƚmuc'i'ma xonca acueca', iya' ca'e'ma. Imanc' toƚsim'me, tixpailij'molhuo'.