Search form

San Juan 5:24

24’Iya' camilhuo' al ƚinca: Cal xans ja'ni ticueca laitaiqui', ja'ni ti'huaiyinge cai'Ailli', iƚque Ƚalummepa fa'a li'a ƚamats', iƚque cal xans joupa ulijpa al ts'e lipitine aimijouya, aimecaniya. Iƚque, ai'a ticuej'ma laitaiqui', ȽanDios tecani'e'ma, itsiya a'i. Aimijouya lipitine iƚque cal xans.