Search form

San Juan 5:28

28Aimixpailij'molhuo' iƚe laimipolhuo'. Aimoƚnes'me: “¿Te co'iya toƚta'a? Aimi'iya.” Iya' camilhuo': Limanapola' nomana' liƚpu'hua, jahuay iƚniya ticuej'me cajoc'itsola' iya'. Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Ticuaihuo litine ti'i'ma toƚta'a.