Search form

San Juan 6:39

39Iƚque Ƚalummepa lapi'inapa laixanuc'. Maƚque ȽanDios joupa ixpic'epa iya' ca'etsola' cuenna, jahuay iƚniya. Ni anuli mejac'ya. Ticuaiyunni Lijoujma Quitine iya' camaf'i'ina'mola'.