Search form

San Juan 6:58

58Capalaijma ƚa'i ƚimuyomma lema'a, ca'onƚicojma laicuerpo. Ƚa'i ƚite'me loƚtatahueló aimi'onƚspa laicuerpo, ituca' ca'i. Tama iƚniya itepá iƚe ƚile'i, imanapola'. Naitsi ƚaƚtepa iya' laicuerpo, iƚca'a ƚa'i, iƚque tepenufi al ts'e lipitine aimijouya.