Search form

San Juan 6:68

68Simón Pedro italai'e'ma, timi:

―Mai'ailli', ¿pe caƚtseyacu? Ocuena comxi to ima' ailopa'a. Ailopa'a co'onƚiyaco'. Ima' maƚpalaic'onga' lapenufyi laƚpitine aimijouya.