Search form

San Juan 8:26

26Tipa'a axpe' laifpalaicoyacolhuo' imanc'. Aiximpolhuo' a'ijc'a lonƚ'epa. Cai'Ailli', iƚque Ƚalummepa, aimifelƚaique, tinesqui mane al ƚinca. Iƚe lalu'ipa iya' cu'iyale fa'a li'a ƚamats'.