Search form

San Juan 8:28

28Jesús timila':

―Iya' iƚque cal Xans Ƚiximpa cal profeta pu'hua lema'a. Tijouƚa' aƚ'nof'enaƚa' imanc' limetsaico'ma naitsi iya'. Limetsaico'ma ma to joupa ainescopoxi iya'. Ti'i'ma coƚsina' te ts'i'ic' laipicuejma'. Iya' caituca' aicaxpic'e laif'eya. Jiƚe laƚmuc'ipa cai'Ailli', maƚe cu'ilhuo'.