Search form

San Juan 8:6

6Iƚne tehuaiyi Jesús. Iƚpic'a tinesla': “Aimonƚ'e'me iƚe locuxepa Moisés”. Tijouƚa' ticuxeco'me.

Jesús ic'omai'ma. Iniƚco'ma lidedo ƚamats'.