Search form

San Lucas 1:5

5Micuxe Herodes al distrito Judea tipa'a anuli ƚa'ailli' cuftine Zacarías. Iƚque jouc'a lif'as ca'aillí ti'e'me canic' al cuecaj xoute'. Mi'huajco'mola' munaitola' ti'e'me canic'. Iƚniya ixanuc' Abías.

Zacarías ƚipeno cuftine Elisabet. Iƚque Elisabet ƚitatahuelo cuftine Aarón.