Search form

San Lucas 10:27

27Ƚomxi italai'e'e'ma, timi:

―“To'nujuaisla' ȽanDios ƚoPoujna, iƚque omenDios. Taihuejla' jahuay ƚomunxajma', jahuay ƚo'alma, jahuay lopujfxi, jahuay lopicuejma'. Ima' to'eyoxi capic'a, ma toƚta'a to'eƚa' capic'a ƚof'as xans, naitsi ƚoftalecufya.”