Search form

San Lucas 11:43

43’A'ijc'a lo'iyacolhuo' imanc' unc'ifariseo. Jiƚpiya ƚajut'ƚi pe lafoƚyomma lan xanuc', imanc' oƚpic'a toƚcutsoƚaiƚe pe locutsoƚaipa lan tsilaj xanuc'. Monƚe'me la plazá locucaleyompa oƚpic'a lan xanuc' tinontsolhuo'.