Search form

San Lucas 11:50

50’Imanc' ma toƚta'a loƚ'ejma'. Toƚta'a jouc'a toƚtai'me liƚjunac' loƚxanuc', iƚne inma'ahuale, ima'a'me lam profeta. Ma lipangopa li'a lamats' maƚpe ipangopa jouc'a li'epa lixcay. ȽanDios jahuay ti'najtsi'i'molhuo' imanc'.