Search form

San Lucas 14:26

26―Cal xans nocuaiyumma pe laifpa'a, nocuapa: “Quihuej'ma Jesús”, iƚque xonca aƚ'e'ma capic'a iya'; qui'ailli', qui'máma', ƚipeno, linaxque', lipimaye, lipitine, aijtine. Ja'ni a'i toƚta'a li'ejma' aimi'iya malihuejya.