Search form

San Lucas 15:13

13’Uyai'ma oque' fane' quitine ƚi'hua ƚapepo icuj'ma ƚi'huexi ƚepi'impá, ulij'ma litomí. I'hua'ma aculi', ocuenaj camats'. Iƚpe ipajntsi. Ipajnhuo'ma tixoj'ma queta ma mi'ay nixpiya. Ejac'ehuona'ma litomí.