Search form

San Lucas 15:27

27Cal mozo italai'e'ma timi: “Icuaina'ma ƚopima. Co'ailli' iximpa ailopa'a qui'ipa, aimextafque, toƚiya epenufpa tixoqui queta. Icuxepa ticua: Toƚma'aƚe ƚa'hua huacax ƚifujmpa.”