Search form

San Lucas 17:20

20Lijou'ma lan xanuc' fariseo icuis'e'me, timiyi Jesús:

―¿Te 'hora aƚsim'me ȽanDios cal cuecaj Rey ticuxe'mola' lixanuc'?

Jesús italai'e'e'mola', timila':

―Tama imanc' aimoƚsinyi, itsiya ƚinca ȽanDios ticuxela' lixanuc'.