Search form

San Lucas 17:21

21Aimi'iya molu'iyacola' lan xanuc': “¡Tolahuelojnle! Jifa'a ȽanDios ticuxela' lixanuc'.” Jouc'a aimi'iya molu'iyacola': “¡Tolahuelojnle! Ƚu'hua ticuxela' ȽanDios lixanuc'.” Jifa'a pe loƚmana' ȽanDios ti'hua ticuxela' lixanuc'.