Search form

San Lucas 17:31

31Iƚe litine ja'ni anuli if'ajnapa al toncay lejut'ƚ, aimines'ma: “Quimuhuananni, quipa'ahuatsi ƚai'huexi”. Aimicoƚ'ma. Tinuƚa'. Jouc'a ja'ni anuli i'huapa ti'eta canic' ƚimuc'o', aimipaihuo, aimines'ma: “Capulaf'nata laipo'nopa ƚu'hua”.