Search form

San Lucas 18:43

43Aiquicoƚ'ma, ehuetsalena'ma. Ipango'ma ihuej'ma Jesús. Tix'najtsi'i ȽanDios. Jahuay nomana' jiƚpiya, liximpa toƚta'a jouc'a ix'najtsi'i'me ȽanDios. Ticuayi: “Acueca' lo'epa ȽanDios”.