Search form

San Lucas 19:42

42timi:

―Iya' caxhueƚcocojma iƚe lo'iyaco', miƚya' Jerusalén. Itsiya ȽanDios ipic'a tipaxnetsola' loxanuc'. Ipic'a titoc'itsola', tuyalaiƚe al c'a. ¡Coƚa' ticuec'eƚe! Aimi'iya micuec'eyacu.