Search form

San Lucas 19:8

8Zaqueo ecax'ma, ipalaic'o'ma ƚaƚPoujna Jesús, timi:

―Toxinƚa', maipoujna, itsiya onƚca ƚai'hueca capi'ina'mola' lan xanuc' pe aiquiƚ'hueca. Naitsi cal xans ƚaifel'mipa, nexic'epa litomí, capi'icona'ma amalpemma.