Search form

San Lucas 21:29

29Lijou'ma Jesús ipangopa i'onƚicopa lo'ipa al 'icux, jouc'a jahuay cal 'ec'. Timila' ts'ilihuequi:

―Toƚpo'noƚe cuenna lo'ipola' al 'icux jouc'a jahuay locuenaye cal 'ec'.