Search form

San Lucas 22:19

19Epef'ma anuli ƚa'i. Ix'najtsi'icona'ma ȽanDios. Ixquenuf'ma, epi'i'mola' ts'ilihuequi, timila':

―Jiƚca'a aicuerpo laifcuya cunƚu'e'molhuo'. Tolihuej'me toƚta'a, aƚ'nujuaisco'ma iya' laif'eya.