Search form

San Lucas 22:32

32Aixahue'epa ȽanDios titoc'itso' ima' cumSimón. Toƚta'a ima' ti'hua aƚ'huaiyinge, aimaƚpo'nohuo nulemma. Tijouƚa' tehuaiyintso' ima' toxhuej'meconahuo, lihuejcona'ma. Iƚniya ƚitiné totoc'itsola' lopimaye, tapi'itsola' liƚpujfxi jouc'a.