Search form

San Lucas 22:61

61ȽaƚPoujna Jesús ipai'e'moxi, ehuelojm'ma Pedro. Pedro i'nujuaitsi lataiqui' limipa: “Iƚta'a lipuqui' ai'a tija'a'ma ƚangiti ima' tones'ma afanemma: Aicainimetsaijma Jesús.”