Search form

San Lucas 23:25

25Ux'masna'ma ƚitats'iya ƚoxahue'epa, iƚque Barrabás, ƚehuoc'aipola' lan xanuc', inma'ahuale xans. Icu'ma Jesús, ti'e'eƚe ma to lan xanuc' lonespa ti'iƚa'.