Search form

San Lucas 24:24

24’Lijou'ma hualca laƚejmale itsehuo'me al pu'hua. Ixinghuo'me ailopa'a licuerpo ma to luya'apa lacaƚ'no'. Maƚque Jesús aiquiƚsina'.