Search form

San Lucas 24:49

49Cai'Ailli' joupa icupa cataiqui', icuapa te ts'i'ic' lapi'iyacolhuo'. Toƚta'a iya' cumme'etolhuo'. Cai'Ailli' Nopa'a lema'a tepi'i'molhuo' coƚmane. Toƚmanenca fa'a Jerusalén, toƚ'huaicoƚe ti'iƚa' toƚta'a.