Search form

San Lucas 3:11

11Juan italai'e'e'mola', timila':

―Ja'ni tipa'a oque' lotsamalo, anuli tommi'iƚa' petsi aiqui'hueca. Ja'ni tipa'a ƚofteja, tapi'i'ma pe ailopa'a coteja.